Offentlige kunder

Hornebergvegen Industribygg


Prosjektet omfattet utgravning av tomt og fylling av fjellmasser, graving av grøft og innlegg av VA. Levering og montering av Asak vertiblokk støttemur, støping av fundamenter, boltgrupper og gulvstøp. 

Prosjektopplysninger


 • Utgraving og bort kjøring av jordmasse 10 000 m3
 • Forstøtningsmur Asak Vertiblokk 500m2
 • VA-grøft og bunnledninger 250m
 • Etablering bære lag 2000m3
 • Avretting, isolering til gulvstøp 1000m2
 • Betongarbeid , totalt 170m3 betong levert på dette prosjektet


Næringsbygg Sveberg


BP stod ansvarlig for utgraving av tomt, grøft og innlegg av Vann- og avløp.

 • Utgraving, bortkjøring og landskapsforming av 4500 m2
 • VA-grøft og bunnledninger
 • Nedgraving av 8 sandfangkummer og oljeutskiller
 • Avretting, isolering til mur og støp
 • Planering og legging av beleggningsstein rundt bygget

Oljeutskiller felleskjøpet tunga


Utskiftning av oljeutskiller i betong. Levering og montering av ny oljeuskiller med sandfang, koblet ferdig på hovedløp. Vi gravde også grøft for nye avløp og trekkrør.

Prosjektopplysninger

 • Asfaltsaging 125m
 • Graving avløpsgrøft 50m
 • Graving og montering av oljeutskiller
 • Gjenfylling, komprimering
 • Boring av kjerner
 • Klargjøring til asfaltering 150m2
 • Bortkjøring av overskuddsmasser

3-mannsbolig Tyholt


Riving og miljøsanering av gammelt hus, utgraving og bortkjøring av masser samt spregning av overflødig fjell. Vi støpte så grunnmurer, gulv og trapper før vi gravde ned søylefundament for takoverbygg.  Jobben inkluderte også drenering og arrondering av terreng, samt tilføring av strøm og tele til hver enkelt enhet.

Utomhusarbeidene inkluderte plenarbeid, forstøtningsmurer, opgrusing, setting av kantstein og kabelgrøfter til utelys.


Prosjektopplysninger


 • Utgraving av tomt
 • Fjellsprenging
 • Betongarbeid
 • VA-grøft 50m
 • Utomhus
 • Forstøtningsmurer – Asak Mini eksklusiv og Recon
 • Ov-rør og drens
 • Klargjøring til asfalt ca 250 m2


Private kunder

Utomhus Nardo

Totalrenovering av uteomerådet til en strålende fornøyd kunde på Ranheim. Her har vi formet landskapet, satt opp støttemurer og lagt en trapp i naturstein. Som man kan se gir det et svært ryddig uttrykk.


Gårdsplass Væretrøa


Her har vi erstattet en tidligere grusbelagt gårdsplass med belegningsstein og fundament for dobbelgarasje

Enmannsbolig Singsaker


Her har vi drenert og isolert boligen for å bli kvitt fuktig kjeller.
Etter gjennfylling ble det lagt ferdigplen, som er et populært alternativ til matjord og plenfrø.


Singelen intill veggen har en drenerende effekt og bidrar til å unngå framtidige fuktproblemer


Ønsker du et tilbud?

Eller ring


476 30 200

Send oss en mail på


Post@bpe.no