Private kunder

Utomhus Nardo

Totalrenovering av uteomerådet til en strålende fornød kunde på RANHEIM. Her har vi formet landskapet, satt opp støttemurer og lagt en trapp i naturstein. Som man kan se gir det en meget ryddig og estetisk look.

Gårdsplass Væretrøa


Her har vi erstattet en tidligere grusbelagt gårdsplass med belegningsstein og fundament for dobbelgarasje

Offentlige kunder

Hornebergvegen Industribygg


Prosjektet omfattet utgravning av tomt og fylling av fjellmasser, graving av grøft og innlegg av VA. Levering og montering av Asak vertiblokk støttemur, støping av fundamenter, boltgrupper og gulvstøp. 

Prosjektopplysninger


 • Utgraving og bort kjøring av jordmasse 10 000 m3
 • Forstøtningsmur Asak Vertiblokk 500m2
 • VA-grøft og bunnledninger 250m
 • Etablering bære lag 2000m3
 • Avretting, isolering til gulvstøp 1000m2
 • Betongarbeid , totalt 170m3 betong levert på dette prosjektet


Oljeutskiller felleskjøpet tunga


Utskiftning av oljeutskiller i betong. Levering og montering av ny oljeuskiller med sandfang, koblet ferdig på hovedløp. Vi gravde også grøft for nye avløp og trekkrør.

Prosjektopplysninger


Asfaltsaging 120m
Graving avløpsgrøft 50m
Graving og montering av oljeutskiller
Kjerner boring
Klargjøring til asfaltering 150m2

3-mannsbolig Tyholt


Riving og miljøsanering av gammelt hus, utgraving og borkjøring av masser samt spregning av overflødig fjell. Vi støpte så grunnmurer, gulv og trapper før vi gravde ned søylefundament for takoverbygg.  Jobben inkluderte også drenering og arrondering av terreng, samt tilføring av strøm og tele til hver enkelt enhet.

Utomhusarbeidene inkluderte plenarbeid, forstøtningsmurer, opgrusing, setting av kantstein og kabelgrøfter til utelys.


Prosjektopplysninger


 • Utgraving av tomt
 • Fjellsprenging
 • Betongarbeid
 • VA-grøft 50m
 • Utomhus
 • Forstøtningsmurer – Asak Mini eksklusiv og Recon
 • Ov-rør og drens
 • Klargjøring til asfalt ca 250 m2


Ønsker du et tilbud?

Eller ring


476 30 200

Send oss en mail på


Post@bpe.no