Maskinpark


BP oppererer med en leasingperiode på 5 år, og vi fornyer derfor maskinparken vår jevnlig i takt med bransjens teknologiske utvikling. Vi har også et høyt fokus på vedlikehold og ivaretagelse av utstyret vårt, noe vi anser som viktig for å opprettholde et kvalitetsstempel