Ta kontakt for befaring!


Vi tilpasser oss dine behov og utfører alt ifra drenering og rørlegging til utgravning, betongstøping, grunnarbeid og opparbeidelse av støttemur, kantstein og grøntareal til ditt uteomeråde.

BP Entreprenør opererer i Trondheim / Trøndelag